Om Hudläkarna

Om Hudläkarna

Grunden till Hudläkarna lades redan 1977 då dr Sören Lindgren öppnade en hudmottagning på Klostergatan i Linköping. 1988 öppnade dr Kenneth Lagmo Hudmottagningen i Kneipen i Norrköping. 1994 flyttade den mottagningen ihop med mottagningen på Klostergatan i Linköping och mottagningen fick då namnet Hudläkarna. Mottagningen flyttade till sin nuvarande adress på Ågatan 35 den 1 januari år 2000.

Sedan september 2015 drivs mottagningen regi av Dr Jalal Salih som senast var verksam som överläkare vid Hudkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Dr Jalal Salih har över 20 års erfarenhet som läkare och mer än 10 års erfarenhet som hudläkare.

Mottagningen är ansluten till Region Östergötland men erbjuder också vård för dig som har en privat sjukvårdsförsäkring eller betalar din vård själv.

Mottagningen är granskad och godkänd av Socialstyrelsen.

Vi använder kvalitetssäkringssystemet Kvalprak på mottagningen.


Miljöpolicy

Hudläkarna arbetar aktivt för bidra till en långsiktigt hållbar miljö. Detta gör vi genom att:

  • i det dagliga arbetet ta miljöhänsyn i handlingar och beslut så att vår miljöpåverkan minimeras

  • ta miljöhänsyn vid inköp av material, produkter och tjänster

  • sträva mot att ständigt förbättra vårt miljöarbete

  • följa de miljölagar, regler och krav som berör vår verksamhet

  • utveckla vår miljökompetens och vårt miljömedvetande

  • utvecklar rutiner för bästa hantering av avfallsprodukter från verksamheten

  • samarbeta med leverantörer och kunder för att minska vår miljöpåverkan

  • välja ekologiska och närproducerade produkter där så är möjligt

  • resa med kollektiva färdmedel vid tjänsteresor